Skip to content

IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที

28/01/2011

หากกล่าวถึงเรื่องของประกาศนียบัตร (Certificate) หรือใบรับรองความสามารถนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่รับรองถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีจนถึงขั้นที่ว่าเป็นมาตรฐานเลยทีเดียว ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ผลิต และองค์กรบางองค์กรได้ออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรของตน 

เทคโนโลยีในด้านต่างๆ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา บริษัทและองค์กรต่างๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ภายในองค์กรนั้น ย่อมต้องมีบุคลากรที่ที่ความรู้ในด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว เมื่อความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรเหล่านั้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงเป็นธรรมดาที่ต้องพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทำได้หลายทาง ยกตัวอย่าง เช่น การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การสอบถามจากบุคคลอื่นที่มีความรู้และความชำนาญมากกว่า และการเข้ารับการอบรม เป็นต้น การสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร รวมถึงองค์กรด้วย

ถึงแม้ว่าบางท่านจะพูดว่าสอบ cert ได้ ใช่ว่าจะทำงานได้ดี ก็ถูก แต่นั้น คือส่วนหนึ่งเท่านั้น ก็ต้องไปแก้ไขจุดนั้น เช่นหัวหน้าก็ต้องดูแล และติดตาม และต้องมีการวัดผลทางอื่นประกอบด้วย แต่โดยส่วนใหญ่หัวหน้า ต้องเข้าใจ Cert และความสามารถของผู้ที่จะไปสอบ เพื่อที่จะได้เข้าใจ หรือ สอบในสิ่งที่คิดว่าคัญ จำเป็นต่อเป้าหมายของทีม หรือ ธุรกิจหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาด้วย

  สำหรับ Certificate ที่สำคัญ และที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น CISSP, CISA, Security +, MCSE, CCNP, CCIE เป็นต้น

 สิ่งที่อยากฝากไว้ให้พิจารณา

1.จบปริญาตรี คือมาตรฐานแค่ใบเบิกทาง แต่ทักษะ ความสามารถ จะสร้างความแตกต่าง ในหน้าที่ และรายได้

2.วัน เวลา จะผ่านไปเรื่อย ๆ อย่าทิ้งโอกาศ สำคัญ และช่วงเวลาสำคัญ

3.สามารถทำงาน ควบคู่กับการเรียนรู้ รู้จักแบ่งเวลา และมีเป้าหมาย

4.อนาคต คือสิ่งที่ไม่แน่นอน หาความรู้ เพิ่มเติม และเตรียมพร้อม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า อย่างมั่นใจ

5.Certify ทำให้ได้ติดตาม และอัพเดทเทคโนโลยี ในสายงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

6.Certify สร้างคุณค่า หรือเพิ่มคุณค่า (value) ให้กับตนเอง และองค์กร

7.การพัฒนาบุคลากร ต้องเข้าใจว่าเขาขาดอะไร ต้องเสริมอะไร และองค์กรเรา ทำธุรกิจอะไร และทำอย่างไรที่จะสร้างความแตกต่างขึ้นมา

Advertisements

From → IT Management

One Comment
  1. officeman permalink

    เข้ามาอ่านเพิ่งเข้าใจ ได้ความรู้ดีครับ ขอบคุณนะครับ หากมีรายละเอียดอยากทำความเข้าใจอยู่ hr ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: